ed2k教师无码

ed2k教师无码

发明古人以石膏、葛根并为解利阳明经药。 《本经》主目痛,金疮,痫痉,取酸辛以散风热痰垢也。

 胡燕窝土,主风瘙瘾疹及恶刺疮、浸淫疮,并水和敷之。汤液四物汤以之为主,乙癸同源之治也,其功专于填骨髓,长肌肉,生精血,补五脏内伤不足,通血脉,利耳目,黑须发,男子五劳七伤,女子伤中胞漏下血,经候不调,胎产百病,滋肾水真阴,疗脐腹急痛,病后胫股酸痛,坐而欲起,目如无所见。

《丹方》治背疮初起,以醋七次,桐油调,围患处即消。 得芍药、甘草治下痢脓血、腹痛后重、身热。

东垣补中益气用之者,乃引肝胆清阳之气上行,兼升达参、之力耳。 胭脂有四种,一种以红蓝花汁染胡粉而成,一种以山燕脂花汁染粉而成,一种以山榴花汁作成者,一种以紫矿汁染绵而成。

又黄者入金水阴分,白者入金水阳分,紫者入妇人血分。太阳少阳合病用葛根黄芩黄连汤。

而市井愚夫乃交口劝病患不宜服参,医者又避嫌远谤,一切可生之机悉置之不理,殊失《本经》除邪气之旨矣。同麻黄、葛根则发汗解肌。

Leave a Reply