No018嫩模半仙儿私房人体艺术诱惑30P半仙儿轰趴猫

No018嫩模半仙儿私房人体艺术诱惑30P半仙儿轰趴猫

<目录>卷三\水气病脉证并治第十五黄耆五两芍药三两桂枝三两右三味,以苦酒一升,水七升相和,煮取三升,温服一升,当心烦,服至六七日乃解。荣卫俱劳者,荣卫俱乏竭也。

二便闭兮如何医,木通散用甚为奇,车蓄瞿通苓栀子,滑石甘草大黄宜。食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络荣卫气伤,内有干血,肌肤甲错,两目黯黑,〔缓中补虚,〕大黄□两目黯黑句下「缓中补虚」四字,当在不能饮食之下,必是传写之□,当移之。

得之,膀胱急,少腹满,身尽黄,额上黑,足下热,因作黑疸,其腹胀如水状,大便必黑,时溏,此女劳之病,非水也。眩者,昏黑不明也。

果子落地经宿,虫蚁食之者,人大忌食之。谷疸之为病,寒热不食,食即头眩,心胸不安,久久发黄为谷疸,茵陈蒿汤主之。

 皮水为病,四肢肿,水气在皮肤中,四肢聂聂动者,防己茯苓汤主之。 饮豉汁者,吐以去其毒也。

以上六条,皆能助热动风,合食俱不宜。<目录>卷三\痰饮咳嗽病脉证并治第十三腹满,口舌干燥,此肠间有水气,已椒苈黄圆主之。

Leave a Reply