No4138模特周慕汐baby私房典雅礼裙配黑色蕾丝吊袜秀翘臀诱惑写真65P周慕汐秀人网

No4138模特周慕汐baby私房典雅礼裙配黑色蕾丝吊袜秀翘臀诱惑写真65P周慕汐秀人网

一方治连日大吐血,呕血,昏弱至急,不食。歌括∶子宫不收产门张,急用加味芎归汤,人参黄炙甘草,升麻五味共煎尝。

却盐味以防助邪,断妄想以保母气。日夜急,气血皆虚,俱补之。

丈夫治浊气在上,则生胀,常服宽中利膈,绝妙。此方用芎、归以养血,何以又用生地、丹皮之凉血,似非产后所宜?

 方见下血门。若单用雷丸、大黄以迅下之,必有气脱血崩之患矣。

补气解晕用参,黑荆姜炭当归身。 一剂而疼痛止,二剂而势不下坠矣,不必三剂也,此方之妙,妙在既能去瘀而不伤胎,又能补气补血,而不凝滞,固无通利之害,亦痊跌闪之伤,有益无损,大建奇功,即此方与。

然而火之有余,仍是水之不足,所以火炎而胎必动,补水则胎自安,亦既济之义也。歌括∶妇人血崩一时临,不省人事甚昏沉。

Leave a Reply