Vol152女神Emily顾奈奈私房无内黑丝裤袜秀美臀诱惑51P顾奈奈酱花漾

Vol152女神Emily顾奈奈私房无内黑丝裤袜秀美臀诱惑51P顾奈奈酱花漾

《医贯》曰∶火为阳之根,水为阴之根,而水与火之总根,两肾之间动气是也。盖火来乘金,谓之贼邪,将作肺痿,甚是难治。

黄连泻火,防风散风,甘草和中,当归养血,蕤仁消风散热、益水生光治内障生翳,及瞳子散大,因劳心过度,饮食失节。喻嘉言曰∶牛黄丸与苏合丸异治∶热阻关窍宜牛黄丸;寒阻关窍宜苏合丸。

使塞者利而闭者通,正气得舒,故曰承气。 劳而久嗽,肺虚可知,即有热证,皆虚火也。

苍术味甘而燥,甘则入脾,燥则胜湿;浓朴味温而苦,温则益脾,苦则燥湿,故二物可以平敦阜之土。经曰∶病发而不足,标而本之,先治其标,后治其本。

 按∶瘦胎饮又名枳壳散,治胎肥难产,临月服之。《准绳》曰∶凡四时伤寒,通宜补散。

以上皆大承气证也。喻嘉言曰∶治伤寒先分营卫,桂麻二汤,断无混用之理,此证太阳之邪,虽从汗解,然肺中热邪未尽,所以热虽少止,喘仍不止,故用麻黄发肺邪,杏仁下肺气,甘草缓肺急,石膏清肺热,即以治足太阳之药,通治手太阴经也。

Leave a Reply